Jeugddienst – Belt-Schutsloot

Op de zonnige vaderdag van zondag 16 juni om 09.30 uur, hebben we onze medewerking verleend in de Hervormde Kerk, PKN gemeente in Belt-Schutsloot, onder leiding van onze nieuwe dirigent Paula.

Het was een vrolijke dienst waarin we samen met de gemeente veel Opwekkingsliederen mochten zingen. Rick Jan Schilder begeleidde ons met zijn prachtige piano muziek.

Voor de dienst zongen we de liederen:

Sanctuary

Als het leven soms pijn doet

All Arise

Het thema van deze dienst was “Christen zijn? Zelf doen, maar niet alleen”, waaronder de schriftlezing uit Filippenzen 2 1-18 ten grondslag lag. De brief van apostel Paulus, die oproept tot eensgezindheid en nederigheid.

Spreker Chris Doornweerd startte zijn overdenking met wielrenner Chris Froome die tijdens zijn voorbereiding op de Tour uitviel na een ongeluk met zijn racefiets. Om te beginnen aan de tour moet je de juiste Mindset hebben, goede materialen hebben, goede voeding gebruiken, je rust pakken en goed je spieren training.

Als Christen moet je ook de juiste Mindset hebben. Moet Geestelijk fit zijn, moet je beschikbaar zijn voor de Geest van God, de Bijbel lezen en moet je de spier van de Liefde trainen. Je moet dezelfde Mindset als Jezus willen hebben. Niet morren, niet veroordelen, je naaste liefhebben als jezelf.

Zoals een wielrenner de bemoediging van zijn familie en supporters nodig heeft, zo heeft een Christen ook bemoediging nodig. Christen zijn, kun je niet alleen. Wees er voor elkaar, vind de ander belangrijker dan jezelf. Vind daarin de uitdaging om de juiste balans te vinden tussen JIJ en IK, met als Focus JEZUS ZAL WINNEN. 

Na de overdenking zongen we nog 3 liederen:

Oceans

Father, forgiver and friend

Because He lives (Amen)

Een mooie zonnige dienst, waarin we heerlijk gezongen hebben!