Contributie

De leden van Living Water zijn vanaf 1 september 2018 per maand een contributie verschuldigd van €15,00.

De contributie zal door het koorlid maandelijks op de 1e *) van iedere maand, automatisch overgemaakt worden op IBAN:

NL06 RABO 0321 4677 44
Rabobank-Genemuiden
t.n.v. Vereniging Living Water
o.v.v. “[lidnummer], contributie [voor- en achternaam koorlid]”.

Met vriendelijke groet,

Einbert Bekendam
Penningmeester van Living Water

*) Reden voor een vaste datum aan het begin van iedere maand is, dat ieder lid de huidige maand vooraf betaald.