Geschiedenis – Periode Ingrid de Goeij

In april 2014 werd de 26-jarige Ingrid de Goeij onze tijdelijke dirigent en verving daarmee Barbara Kuipers. Na het besluit dat Barbara niet terug zou komen als dirigent heeft het bestuur nagedacht over haar opvolging. Getrouwd met Wouter de Goeij woonden zij tezamen in Zwolle. In 2008 begon zij aan het conservatorium te studeren voor de opleiding Docent Muziek, welke zij had afgerond in 2012.

In de afgelopen jaren heeft zij voornamelijk gewerkt op het speciaal onderwijs. Daardoor is zij in 2013 gestart met de masteropleiding Orthopedagogiek in Utrecht die zij in 2015 heeft afgerond. Daarna is zij als Orthopedagoge in de gehandicaptenzorg gaan werken.

Na een paar weken van nadenken en overleg heeft het bestuur in 2014 besloten met Izijn Naam zal zijnngrid in gesprek te gaan over het definitief overnemen van het dirigeerstokje. Deze vervolg gesprekken hadden een positief resultaat. Het bestuur was blij om na de zomer het koor te kunnen vertellen dat Ingrid de Goeij vanaf 1 september 2014 de nieuwe dirigent zou worden van Living Water.

Onder leiding van Ingrid de Goeij is een lang gekoesterde wens van Living Water in vervulling gegaan. Het maken van een kerst CD “Zijn naam zal zijn”.