Kerkdienst Isala Klinieken

Zwolle, zondag 20 januari 2019, 10.00 uur

Op zondag 20 januari 2019 om 10.00 uur, hebben wij als gospelgroep Living Water, onze medewerking verleend aan een Oecumenisch kerk viering in het Ziekenhuis de Isala klinieken in Zwolle, onder leiding van onze dirigent Richard Schoonhoven.

We zongen 3 liederen in de dienst, die door zo’n 45 patiënten, verplegers en vrijwilligers bezocht werd. Het eerste nummer dat we zongen was: “Als het leven soms pijn doet”. In dit nummer vragen we God of hij ons ook in moeilijke tijden, wil laten voelen dat Hij er voor ons is. Als tweede nummer zongen we: “All Arise”. Sta op voor God, die waardig is en wiens liefde sterker is dan de dood. Put kracht uit het horen van Zijn naam.

Het thema van de dienst was: “De geur van wijn”, gebaseerd op de schriftlezing Johannes 2 vers 1-12.

De bruiloft te Kana.  Een mooi verhaal over een bruiloftsfeest, mensen bij elkaar, warmte, liefde, gulheid en wijn. Een bruiloftsfeest wat dreigt in te zakken omdat de wijn op is en er Iemand is die weer nieuwe geest weet te blazen in het samenzijn van mensen.

Wie weet heb jij dat misschien ook wel eens: ergens komt de klad in, in de sfeer op je werk, in je eigen leven. En dan komt er plots iemand binnen, je komt in contact met iemand. En je krijgt weer goede zin.

Zoveel verschillende smaken en geuren wijn er zijn, zo zitten er ook verschillen in wat mensen meemaken op hun weg door het leven. Wie weet ben jij degene die iemands weg wat kan ombuigen.

Het nummer dat we na de overweging zongen, was het nummer “Thrive”, wat gedijen/groeien/floreren betekent. Het is tijd is om niet alleen maar te overleven, maar om te weten en door te geven, dat door Uw onuitsprekelijke Liefde hoop en vreugde alles mogelijk is.

De voorgangster, geestelijk verzorgster Thecla Sloot, sloot deze bijzondere en dankbare dienst af met een Iers-Keltische zegen:

Moge de zegen van het licht op ons rusten,
licht van buiten en licht van binnen.
Moge de gezegende zon op ons schijnen
en elk hart verwarmen
tot het brandt als een groot vuur,
zodat vreemden en vrienden
kunnen komen en zich warmen.
Mogen onze ogen licht uitstralen
als van een kaars in het venster van een huis.
En moge de Heer ons zegenen,
ons zegenen met Zijn Goddelijke Liefde