Gezinsdienst gereformeerde kerk te Genemuiden

Vandaag mochten wij , samen met onze nieuwe dirigente Paula Claassen-Lutke medewerking verlenen aan de gezinsdienst in de Gereformeerde kerk te Genemuiden. Met dominee Postma, Tjaco van de Weerd op het orgel en Rik-Jan Schilder begeleide ons op de piano.

Na Psalm 121 vers 1 en 2 te hebben gezongen als  intochtslied hebben wij door de dienst heen een mix gezongen aan nieuwe en oude liederen.   Zo lieten wij “Jesus is the answer” horen, “Sanctuary” en “All Arise” , laten we allen opstaan in den naam van onze Verlosser! 

De dominee las Efeziërs 6: 10-18 voor en daarna zongen we samen met de gemeente lied 580:1 “door de wereld gaat een Woord”. Hierna mochten wij zingen “Jezus alleen, Als het leven soms pijn doet en Oceans”.  Uit de liederen klinkt dat Jezus onze Heer is, onze Heiland en ook in moeilijke tijden onze hand vast houdt en ons leid. 

In de preek vertelde de dominee, door behulp van beeldend materiaal over het thema van de dag: “Ik ga op reis.” In het kort gezegd kwam het erop neer dat, wanneer je op reis gaat je wel de juiste uitrusting mee moet nemen. Anders wordt je reis moeilijk en kan het zo zijn dat je het zelfs niet volhoudt. De attributen aan het  kruis op de preekstoel hielpen de dominee de tekst aan de kinderen en mensen uit te leggen. Zo was de riem/gordel beeldend voor de waarheid; als je de gordel goed vast maakt maak je het werkbaar, je kan beter bewegen, zo ook in je geloof. Het harnas stond voor gerechtigheid, bescherming, de helm voor verlossing, dat je weet; ik ben een kind van God! De schoenen staan voor vastheid, ook in het evangelie ,het zwaard stond voor het Woord van God, de Bijbel. Het schild stond voor het geloof, hier kan je je achter God verschuilen. Als gemeente zongen wij hierop lied 600:1, “ Ik bouw op U”.

Berjan Hulleman sprak vervolgens de kinderen uit groep 8 als afscheid toe en haakte in op de tekst van de dominee: met jullie uitrusting kunnen jullie samen de strijd aangaan!

gezinsdienst

Wij mochten ons nieuwe lied “Father, forgiver and friend” nog zingen en “Because he Lives” na de afsluiting en zegen zongen we als toegift nog een gouden oude: “ we have come into this House”  Wij komen in Zijn huis om hem te Prijzen.