Optreden Staphorst

Zondag 9 februari 2020 hebben wij onze muzikale medewerking verleend aan de jeugddienst in de Hervormde kerk “De Rank” in Staphorst. Voorganger was Dominee Laurence Oosterbroek

We starten de dienst vooraf met het nummer: “By faith”. Door geloof zien we de hand van God. Want we weten dat in Christus alles mogelijk is en er bergen verzet kunnen worden. Een mooie intro voor de dienst waarin het thema “Heilige Geest” is. Onder vervulling van de Heilige Geest zijn we instaat om te geloven en geloof uit te dragen.

Aan de hand van een vijftal stellingen over de Heilige Geest, probeert de voorganger voorafgaand aan de preek te peilen wat onze kennis is van de Heilige Geest. De meningen zijn soms best verdeeld. Er wordt door de gemeente ervaren dat het best lastig is antwoord te geven op de volgende stellingen:

Stellingen:

  1. Ik ben vervuld van de Heilige Geest (is dat zo zo ja ga staan)
  2. Je kunt Christen zijn zonder de Heilige Geest
  3. Ik heb de Heilige geest wel eens ervaren
  4. De Heilige Geest is het Hulpje van God
  5. Ik vind de Heilige Geest iets vaags iets zweverig

Hierna zingen we 2 nummers in het Nederlands.

“Hij stilt de storm” en “Als het leven soms pijn doet”. Als het stormt in je leven en het leven pijn doet, dan slaat God de armen om je heen, vaart Hij met je mee en zet Hij het kompas op “veilig oord”

De verkondiging gaat over de Heilige Geest. Wat is nu eigenlijk de Heilige Geest? Tijdens de preek wil de dominee antwoord geven op de volgende vragen.

  • Wie is de Heilige Geest,
  • wat doet de Heilige Geest,
  • wat zijn de gaven en vruchten van de Heilige Geest
  • en hoe belangrijk is de Heilige Geest.

De Heilige Geest is deel van de Goddelijke drie eenheid; God de vader, Jezus Christus en de Heilige Geest. God is eigenlijk 3 in 1. Soms is God Jezus, dan weer is Hij de Heilige Geest en dan weer god de Vader. De Heilige Geest geeft ons het geloof. Als de Heilige Geest in je is, kun je vol vuur raken en kun je het Geloof uitdragen en goede dingen doen. Gods Geest opent de ogen van liefde en van het evangelie. Maar……hoe komen we aan de Heilige Geest? Gewoon…..door het te vragen!

Na de preek wordt er door 2 leden van ons koor, samen met de kinderen van de kindernevendienst een liedje gezongen. Het liedje: “Klein klein kindje”( Mozes in het biezen mandje)

Hierna sloten we deze fijne dienst af met 2 Engelstalige nummers: “Thrive” ( We zijn gemaakt om te bloeien) en “Because He lives” (omdat Hij leeft ben ik niet bang meer voor morgen)